Ballina Reth Nesh Rrjetet kabllore

Rrjetet kabllore

Televizioni Opinion kryesisht është në të gjitha rrjetet kabllore po thuaj se që nga themelimi i tyre në regjionet e veta duke filluar nga rrjeti i parë kabllor në Kosovë “TVN” që ishte i vetmi operator i atëhershëm.
Televizioni Opinion sot është në dy operatorët kabllorë me mbulueshmeri në tërë territorin e Kosovës me kompaninë “Kujtesa” dhe “Ipko”.
Këta dy operatorë e bëjnë distribuimin e pakos së tyre me një teknologji digjitale ndër të parët në regjion dhe televizioni Opinion gjendet në pakot e tyre.
Ndërsa në rrjetet lokale kabllore në Kosovë, pothuajse në të gjithat, televizioni Opinion është në pakot e tyre.