Ballina Lajme AKK nuk përjashton mundësinë se mund të ketë gabime në deklarimin e...

AKK nuk përjashton mundësinë se mund të ketë gabime në deklarimin e pasurisë

Agjencia Kundër Korrupsion ka njoftuar se mund të ketë gabime të natyrave teknike pas publikimit të regjistrave të deklarimit të pasurisë, duke kërkuar nga zyrtarët e lartë që të njoftojnë Agjencinë për ndonjë gabim të mundshëm, në mënyrë që pasaktësitë dhe paqartësitë në publikim të evitohen.

Po ashtu, përmes këtij njoftimi edhe njëherë i bëjmë thirrje zyrtarëve të lartë publikë që të vënë në dijeni Agjencinë Kundër Korrupsionit për ndonjë lëshim teknik që mund të jetë bërë gjatë përshkrimit të formularëve të deklarimit të pasurisë dhe transferimit të tyre në bazën e të dhënave dhe publikimit.

“Në të njëjtën kohë, kërkojmë nga mediat që të kenë mirëkuptim dhe në raste të tilla të kontaktojnë Agjencinë kundër Korrupsion për të verifikuar ndonjë gabim të mundshëm”, thuhet në njoftim.